What's happening?

Video Sources 30 Views Report Error

 • EP02

Poong the Joseon Psychiatrist season 1: Season 1 Ep.2

EP02

เรื่องราวจะสะท้อนให้เห็นว่าศาสตร์การรักษาด้านจิตเวชไม่เพียงแต่จะปลอบโยนตัวผู้ป่วยเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนรอบข้างผู้ป่วยซึ่งอยู่ท่ามกลางโลกที่กระตุ้นให้ทุกคนละทิ้งมโนธรรม โดยซีรีส์จะบอกเล่าเรื่องราวของ ยูเซพุง จิตแพทย์ผู้เกรียงไกรและเก่งกาจในยุคโชซอน

สล็อต เว็บตรง ยุโรปสล็อตเว็บตรง
 • 1 - 1
  EP01 Jun. 05, 2023
 • 1 - 2
  EP02 Jun. 05, 2023
 • 1 - 3
  EP03 Jun. 05, 2023
 • 1 - 4
  EP04 Jun. 05, 2023
 • 1 - 5
  EP05 Jun. 05, 2023
 • 1 - 6
  EP06 Jun. 05, 2023
 • 1 - 7
  EP07 Jun. 05, 2023
 • 1 - 8
  EP08 Jun. 05, 2023
 • 1 - 9
  EP09 Jun. 05, 2023
 • 1 - 10
  EP10 Jun. 05, 2023
 • 1 - 11
  EP11 Jun. 05, 2023
 • 1 - 12
  EP12END Jun. 05, 2023