Dexter Season 4: Season 4

Your rating: 0
6 1 vote
สล็อต เว็บตรง ยุโรปสล็อตเว็บตรง

Dexter morgan ชายหนุ่มที่มีชีวิตสองด้าน ด้านหนึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการกระเซ็นของเลือด (blood spatter) ของกรมตำรวจในไมอามี่ แต่อีกด้านของ Dexter กลับเป็นฆาตกรโรคจิตที่ออกตามฆ่า (และทรมาน) เหล่าฆาตกรโรคจิตอีกต่อหนึ่ง

 • 4 - 1
  Ep1 Mar. 27, 2023
 • 4 - 2
  Ep2 Mar. 27, 2023
 • 4 - 3
  Ep3 Mar. 27, 2023
 • 4 - 4
  Ep4 Mar. 27, 2023
 • 4 - 5
  Ep5 Mar. 27, 2023
 • 4 - 6
  Ep6 Mar. 27, 2023
 • 4 - 7
  Ep7 Mar. 27, 2023
 • 4 - 8
  Ep8 Mar. 27, 2023
 • 4 - 9
  Ep9 Mar. 27, 2023
 • 4 - 10
  Ep10 Mar. 27, 2023
 • 4 - 11
  Ep11 Mar. 27, 2023
 • 4 - 12
  Ep12 จบ Mar. 27, 2023